Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Σύμφωνα με την Ελληνική εθνική Θρησκεία(ΥΣΕΕ), ποια Θεά Ή Θεός κυριαρχεί το μήνα ΓΑΜΗΛΙΩΝ(Ιανουάριος);

Olympians 12 gods
© Photographer: Homofaber | Agency: Dreamstime.com


                                       
                                                      Α      Θεά Αθηνά

                                                      Β      Θεά Ήρα

                                                      Γ      Θεά Αφροδίτη

                                                      Δ      Θεά Αρτέμης