Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Σε ποιο σημείο αναφέρει, το όνομα Ιφιγένεια, ο Όμηρος στην Ιλιάδα;

                                                     Iphigenia #1


                                           Α      Λίγο πριν ξεκινήσουν την εκστρατεία για την Τροία

                                           Β      Με του που έφτασαν στην Τροία

                                           Γ      Μετά την άλωση της Τροίας

                                           Δ      Πουθενά δεν αναφέρει ο Όμηρος το όνομα Ιφιγένεια