Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Στις Ελληνικές λέξεις το τελευταίο γράμμα πάντα εκτός από κάποια επιφωνήματα είναι φωνήεν ή ένα από τα πόσα σύμφωνα;

Old book with greek letters


                                                     
                                            Α          8 Σύμφωνα

                                            Β          6 Σύμφωνα

                                            Γ          4 Σύμφωνα

                                            Δ          2 Σύμφωνα