Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Το 2012 μετά από 25 χρόνια εμφανίστηκε κρούσμα Λύσσας στην Ελλάδα, σε τι ζώο εμφανίστηκε πρώτα;

Pet passport with microchip and vaccines on white background

                                            Α        Σκύλο

                                            Β        Γάτα

                                            Γ        Λύκο

                                            Δ        Αλεπού