Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Ποιος αριθμός λείπει από τους αριθμούς 200,230,___ ώστε ο μέσος όρος των τριών να είναι το 170; Γρήγορα ! , προφανώς λόγο της φωτογραφίας ο ανδρικός πληθυσμός θα δυσκολευτεί πολύ να σκεφτεί ! ή να διαβάσει καν την ερώτηση !

sexy girl mobile number - Sexy and Naughty


                                      Α          70

                                      Β          60

                                      Γ          80

                                      Δ          50