Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Γιατί κατηγορήθηκε από την ιερά εξέταση του χριστιανισμού τον μεσαίωνα ο Βεσσάλιος Ανδρέας ;

The cross

                          Α     Είπε ότι ο άνδρας είναι ίσος με τη γυναίκα

                          Β    Οτι μπορεί να μείνει έγκυος μια γυναίκα χωρίς να χάσει την παρθενιά της

                          Γ     Οτι άνδρες και γυναίκες έχουν ίδιο αριθμό πλευρών στο θώρακα

                          Δ    Οτι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο