Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Οι πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όταν γίνονται εκλογές στην Ελλάδα ; Τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2015 που εμπνεύστηκε η ερώτηση.                           
         Α    Στις Περιφερειακές εκλογές

         Β    Στις βουλευτικές εκλογές

         Γ    Σε καμία από τις τρεις επιλογές των απαντήσεων

         Δ    Στις Δημοτικές εκλογές