Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Πώς τιμώρησε την Κασσάνδρα ο θεός Απόλλωνας επειδή αθέτησε την υπόσχεση της ;

Women

              Α     Να λέει πάντα λανθασμένους χρησμούς

              Β     Να μην μεγαλώνουν  τα μαλλιά της

              Γ     Της αφαίρεσε την ικανότητα της μαντικής

              Δ     Να λέει αλάνθαστους χρησμούς αλλά κανείς να μην την πιστεύει