Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Ποιος από τους παρακάτω δεν ήταν στους μνηστήρες που παρουσιάσθηκαν στον Τυνδάρεω, τον πατέρα της ωραίας Ελένης για να την ζητήσουν;

                                                               Helen of Troy
                                                           
                                                            Α     Ο γνωστός Αχιλλέας

                                                            Β    Ο γνωστός Οδυσσέας

                                                            Γ    Ο γνωστός Πάτροκλος

                                                           Δ     Ο γνωστός Αίαντας