Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Ο απόστολος Παύλος του χριστιανισμού που έχει γράψει περίπου το 50% των χριστιανικών κειμένων , πότε μπήκε στους 12 μαθητές του Χριστού ;

Last supper Jesus Christ  apostle

                                                                      Α    Μετά τον Πέτρο

                                                                      Β    Μετά τον Φίλιππο 

                                                                      Γ    Μετά τον Ιούδα

                                                                      Δ    Ποτέ