Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Τι είναι αυτό που ισχυριζόταν ο Milman Parry ;


                                  Α       Ότι τα Ομηρικά έπη δεν αναφέρουν την θυσία της Ιφιγένειας    
    
                                  Β       Ότι τα Ομηρικά έπη δεν είναι Ελληνική ιστορία
                                                               
                                  Γ       Ότι τα Ομηρικά έπη έχουν συντεθεί προφορικά και όχι γραπτά

                                  Δ      Ότι η Τροία δεν είναι εκεί που δηλώνουν ότι τη βρήκαν οι αρχαιολόγοι