Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Στην Ιλιάδα η φράση <πόδας ὠκὺς> συνοδεύει τον έναν αλλά ποτέ τον άλλο, ποιόν συνοδεύει;

Trojan Horse at Troy Archeology Site in Turkey
© Photographer: Wisconsinart | Agency: Dreamstime.com


                                                                                         Α    Τον Αχιλλέα

                                                                                         Β    Τον Οδυσσέα

                                                                                         Γ    Κανέναν από τους δύο

                                                                                         Δ   Τον Αίαντα