Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Σύμφωνα με το έπος Τηλεγόνεια του Ευγάμμωνα,πώς πέθανε ο Οδυσσέας;

                                                                         Α      Σε βαθιά γεράματα

                                                                         Β      Τον σκοτώνει ο γιος του Τηλέμαχος

                                                                          Γ      Τον σκοτώνει ο γιος του Τηλέγονος

                                                                          Δ      Πνίγεται στη θάλασσα