Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Πόσες γραμμές παράλληλες μεταξύ τους μπορούν να περάσουν από ένα σημείο;

Geometri för realgymnasiet


         
                                                                     Α    Άπειρες

                                                                     Β    Δύο

                                                                     Γ     Καμία

                                                                     Δ    Όσες και αυτές που Τέμνονται