Δοκιμάστε τον εαυτό σας με γενικές ερωτήσεις γνώσεων,πατήστε παρακάτω για να πάρετε μια τυχαία ερώτηση.
Όλες οι ερωτήσεις είναι έμπνευση του διαχειριστή του blog. Ερωτήσεις προστίθενται διαρκώς.
Δεν έχει νόημα να κλέβετε, σκοπός είναι η δοκιμασία του εαυτού σας και μόνο!
Πατήστε πάνω στο Α ή Β ή Γ ή Δ για να δώσετε την απάντηση σας .

Πατήστε εδώ για να πάρετε την επόμενη ερώτηση .

Ερώτηση

Σε ποιο νομό βρίσκονται το όρος Βόρας (2.524 μ.) και το όρος Βέρμιο (2.027 μ.) ;

How many times must a man look up  Before he can see the sky?


                                                                 Α     Νομός Πέλλας

                                                                 Β     Νομός Ημαθίας

                                                                 Γ     Νομός Κιλκίς

                                                                 Δ     Νομός Εβρου